ULF i Vaggeryd: Lärare och forskare samverkar för en stärkt matematikundervisning

Elever vid bord uppifrån

Sedan några år tillbaka deltar Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University i två ULF-projekt, ett med Vaggeryds kommun och ett med Habo kommun. – En av fördelarna med vårt projekt är att alla lärare i förskoleklass deltar i det kollegiala lärandet. Genom samarbetet med forskare är det möjligt för dem att inspirera och utmana varandra i syfte att lära och utvecklas, säger Klara Kerekes, lektor i Vaggeryds kommun.
Läs artikeln "ULF i Vaggeryd: Lärare och forskare samverkar för en stärkt matematikundervisning"

Förskollärarna kan hjälpa barnen att bli flygfärdiga

Barn behöver öva upp balans, styrka och förflyttning för att bli ”flygfärdiga”, samtidigt som många minderåriga riskerar bli stillasittande och ”vingklippta” om de inte får stöd och hjälp från förskolan. Detta projekt om förskolebarnens rörelseförmåga går snart in på slutspurten. Forskningsledare Ann-Christin "Lollo" Sollerhed berättar.
Läs hela reportaget "Förskollärarna kan hjälpa barnen att bli flygfärdiga"

Didaktiska nätverk fyller behov och föder idéer

Nätverksledare

Tre didaktiska nätverk vid Malmö universitet har nu varit igång i ett år inom ramen för försöksverksamheten ULF. De har kommit olika långt men alla tre nätverksledare är överens om en sak: arbetet är viktigt men osäkerheten om framtiden är stor. – För oss är nätverket början på ett långsiktigt arbete, med målet att skapa en samverkansmodell som både vi som universitet och lärare i skolan kan dra nytta av, säger Eva Bringéus, adjunkt i svenska.
Läs hela reportaget "Didaktiska nätverk fyller behov och föder idéer"

NTI-gymnasiet bryter ny mark med forskningsinriktade lärteam

Jens Michelsen, NTI-gymnasiet

NTI-gymnasiet har snabbt gjort verkstad av sitt ULF-avtal med Uppsala universitet. Kanske för att friskolekoncernens inriktning på teknik och digitalisering alltid fört med sig ett naturligt utvecklingsspår. Nya forskningsinriktade lärteam sträcker sina vener ut i verksamheterna och Jens Michelsen, lektor och lärare i fysik och matematik, står där alla trådar strålar samman.
Läs hela reportaget "NTI-gymnasiet bryter ny mark med forskningsinriktade lärteam"

A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik

Genom att videoobservera musiklärare under musiklektioner med elever har forskare på Kungliga Musikhögskolan analyserat undervisningen med fokus på normkritik, digitalisering, ledarskap och musikupplevelser – kunskap som lärarna sedan tagit med tillbaka ut i praktiken för att förbättra och förnya undervisningen. Inom försöksverksamheten ULF har man så fått fram värdefull information kring lärares och lektorers upplevelser av att vara delaktiga i praktiknära forskning.
Läs hela artikeln "A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik"

Professor omvandlade skolans satsning på nyanlända tjejer till praktiknära forskning

De nyanlända tonårstjejerna behöver extra stöd för att lyckas nå målen i ämnet idrott och hälsa. Det insåg två lärare när de såg hur deras elever hade svårt för att hoppa, krypa, balansera -  och vinkla ut fötterna. Det som började som ett tidsbestämt projekt för att förbättra rörelseförmågan är nu praktiknära forskning vid Örebro universitet, med en examensuppsats som första steg.
Läs hela reportaget "Professor omvandlade skolans satsning på nyanlända tjejer till praktiknära forskning"