Jens Michelsen, NTI-gymnasiet

NTI-gymnasiet bryter ny mark med forskningsinriktade lärteam

NTI-gymnasiet har snabbt gjort verkstad av sitt ULF-avtal med Uppsala universitet. Kanske för att friskolekoncernens inriktning på teknik och digitalisering alltid fört med sig ett naturligt utvecklingsspår. Nya forskningsinriktade lärteam sträcker sina vener ut i verksamheterna och Jens Michelsen, lektor och lärare i fysik och matematik, står där alla trådar strålar samman.
Läs hela reportaget "NTI-gymnasiet bryter ny mark med forskningsinriktade lärteam"

A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik

Genom att videoobservera musiklärare under musiklektioner med elever har forskare på Kungliga Musikhögskolan analyserat undervisningen med fokus på normkritik, digitalisering, ledarskap och musikupplevelser – kunskap som lärarna sedan tagit med tillbaka ut i praktiken för att förbättra och förnya undervisningen. Inom försöksverksamheten ULF har man så fått fram värdefull information kring lärares och lektorers upplevelser av att vara delaktiga i praktiknära forskning.
Läs hela artikeln "A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik"

Professor omvandlade skolans satsning på nyanlända tjejer till praktiknära forskning

De nyanlända tonårstjejerna behöver extra stöd för att lyckas nå målen i ämnet idrott och hälsa. Det insåg två lärare när de såg hur deras elever hade svårt för att hoppa, krypa, balansera -  och vinkla ut fötterna. Det som började som ett tidsbestämt projekt för att förbättra rörelseförmågan är nu praktiknära forskning vid Örebro universitet, med en examensuppsats som första steg.
Läs hela reportaget "Professor omvandlade skolans satsning på nyanlända tjejer till praktiknära forskning"