Rapport om hur skolledare resonerar kring praktiknära forskning

2021-02-24

Högskolan i Gävle presenterar en ny rapport om vad skolledare har för utgångspunkter och förväntningar på  praktiknära forskning. 

Rapporten, som är sammanställd av universitetslektor Björn Haglund, grundar sig på intervjuer med ledningspersonal från 10 skolhuvudmän i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. I fokus står forskningsfrågorna 1) Vad innebär praktiknära forskning? 2) Vad bör den praktiknära forskningen rikta sig till? 3) Vilka utmaningar finns det med praktiknära forskning? och 4) Vad är viktigt att utveckla för att stärka samarbetet mellan högskolan och regionen? 

Analysen av de genomförda intervjuerna visar bland annat att skolledarna har olika uppfattningar om vad praktiknära forskning egentligen är, varför det finns möjligheter att dels fördjupa den befintliga förståelsen av vad praktiknära forskning innebär och dels på vilket sätt sådan forskning kan utveckla den befintliga verksamheten. 

Rapport: Skolledares och skolchefers utgångspunkter och förväntningar på praktiknära forskning​

Ytterligare ett nytt ULF-lästips från Högskolan i Gävle:
Artikel: Exploring how a digitally skilled teacher’s self-understanding influences his professional learning strategies. A research cooperation between a teacher and a researcher