Hallå där ULF-aktiva Maria Bränström som blivit utsedd till Årets vän vid Umeå universitet

2021-01-27

Maria Bränström, samordningsledare vid barn- och utbildningsförvaltningen i Vännäs kommun, är aktiv i ett FoU-projekt och samtidigt engagerad i den regionala samverkansstrukturen för ULF vid Umeå universitet.

Maria Bränström

Du har just blivit utsedd till ”Årets vän till Umeå universitet 2021”. Vad betyder det för dig?
Jag är mycket hedrad över att få denna utmärkelse. Det känns bra att få en bekräftelse på att det arbete jag bidrar med för att långsiktigt stärka samverkan mellan skola och Umeå universitet uppskattas och det inspirerar mig att fortsätta arbetet, såväl när det gäller övergripande frågor inom försöksverksamheten ULF som mer verksamhetsnära frågor i vårt lokala FoU-projekt. Det känns också bra att ULF uppmärksammas i ett sådant här sammanhang, eftersom det är ett så viktigt projekt när det gäller samverkan mellan universitet och skola.  

Vad betyder praktiknära forskning för dig?
Praktiknära forskning är forskning som ligger nära verksamheten, som fångar upp behov som finns i våra förskolor och skolor och där målet med forskningen är att hitta sätt att möta de utmaningar som våra pedagoger måste hantera. Det sätt vi arbetar på inom ULF, med en symmetrisk och komplementär ansats, är något som verkligen tilltalar mig. Vi skapar ny kunskap tillsammans, forskare och verksamma pedagoger.

Varför behövs det?
I skollagen står det att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Då måste vi vara med och utveckla denna vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, och också se till att den dokumenteras och sprids.

Vad hoppas du att det ska leda till?
Förhoppningsvis ska den praktiknära forskningen leda till att ny kunskap skapas och sprids och att våra barn och elever i förlängningen får en ännu bättre utbildning än de får idag. Jag hoppas också att det arbete som görs inom ULF långsiktigt ska leda till att vi hittar nya, starka och väl fungerande samverkansformer mellan verksamhet och universitet, som i sin tur leder till ett ökat forskningssamarbete.

Anna Holmström

Årets vän till umeå universitet

Utmärkelsen är instiftad av Umeå universitet för att främja samverkan mellan universitetet och externa aktörer, och för att synliggöra Umu-andan. Priset går till en extern person som gjort något bra tillsammans med Umeå universitet och verkat för öppenhet och samarbete över gränser. Samarbetet ska ha bidragit till ömsesidig nytta då vi tror på styrkan av att skapa tillsammans.