Försöksverksamhetens publikationer samlas på webben

2020-11-27

Meddelande till aktörer i försöksverksamheten:

Nu samlar vi publikationer om försöksverksamheten här på webbplatsen. Under en ny rubrik på www.ulfavtal.se/aktiviteter listas såväl publicerade som planerade artiklar, antologier, rapporter och andra vetenskapliga texter med bäring på försöksverksamheten ULF. Vi ber dig som har kännedom om sådana texter att skicka uppgifter enligt modellen:

Titel (gärna med länk om texten är publicerad):
ULF Nod:
Ansvarigt lärosäte:
Ev. ansvarig huvudman:

Maila uppgifterna till andrea.dahlkild@forumforsamverkan.uu.se