Utbildningsminister Anna Ekström besökte ULF-projekt om praktiknära forskning i skolan

2019-09-26

Utbildningsminister Anna Ekström besökte i tisdags två ULF-projekt om praktiknära forskning i skolan – ”Språkdidaktisk samverkan” samt ”AI och digital matematik”. 
– Jag ville se den praktiknära forskningen som växer fram och prata med lärare och elever för att se hur det fungerar ute på skolorna. Det är bra att också lärare får formulera forskningsfrågor, säger utbildningsminister Anna Ekström (S). 

– Ska lärarnas arbete få en tydlig vetenskaplig grund, då måste det ju vara lärarna själva som sitter i förarsätet och formulerar forskningsfrågorna, säger Anna Ekström, utbildningsminister (S).

Anna Ekströms besök inleddes på Göteborgsregionens internationella skola (ISGR) där ULF-projektet ”Språkdidaktisk samverkan” undersöker möjligheter och utmaningar när ämnesundervisningen delvis bedrivs på engelska, vid sidan av svenska. Därefter besökte skolministern ULF-projektet ”AI och digital matematik”, där syftet är att förbättra matematikundervisningen med stöd av moderna digitala läromedel som använder artificiell intelligens. 

”Vetenskaplig grund att stå på” 
Gemensamt för forskningsprojekten inom ULF på Göteborgs universitet är att lärare och forskare samarbetar i praktiknära forskningsprojekt för att tillsammans ta fram ny kunskap som ska vara användbar för skolans yrkesgrupper. Över 100 ansökningar kom in till Göteborgs universitet i den första utlysningen av ULF-medel 2018. 

– Många av de akademiska yrkena har växt fram som hantverksyrken, som med beprövad erfarenhet, forskning och dokumentation har kunnat skaffa sig en vetenskaplig grund att stå på. Jag tycker det är på tiden att också lärarna får vara med om praktiknära forskning på samma sätt som andra yrkesgrupper där sådana samarbeten är väl etablerade, till exempel ingenjörer, läkare, sjuksköterskor och tandläkare, säger Anna Ekström, utbildningsminister (S).

”Helt nödvändigt med lärarinitiativ”
Något som är unikt för ULF-projekten på Göteborgs universitet är att också lärarna kan ta initiativ till forskningsfrågor. 

– Det är ju helt nödvändigt. Ska lärarnas arbete få en tydlig vetenskaplig grund, då måste det ju vara lärarna själva som sitter i förarsätet och formulerar forskningsfrågorna. Att de också ska delta i forskningen är en given utgångspunkt, och det är ju också ett av skälen till att regeringen gav bland annat Göteborgs universitet det här uppdraget, säger Anna Ekström, utbildningsminister (S).

”Vi vill vara i klassrummet”
– ULF-medlen är väldigt välkomna. Att få vara med på lektioner och tillsammans med lärare hitta olika perspektiv är otroligt viktigt, säger Liss Kerstin Sylvén, professor i ämnesdidaktik,Göteborgs universitet och projektledare för ”Språkdidaktisk samverkan”. 

– Den här typen av forskning som vi gör inne i klassrummet, den är jätteviktig. Vi ska inte sitta på universitetet, utan vill vara i klassrummet och samarbeta med lärarna och bedriva praktiknära forskning som kan utveckla praktiken, säger Martin Tallvid, lektor på Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet och forskare i projektet ”AI och digital matematik”.

Mer information om ULF-projekten på Göteborgs universitet finns här

Annika Wall