AIMday ULF andra gången gillt

2019-09-12

Med skolans och förskolans verksamhetsspecifika frågor för ögonen samlades forskare, lärare, rektorer och utvecklingsledare för att slå samman sina olika perspektiv. AIMday ULF är nu en återkommande mötesplats inom Uppsala-noden. 

Vi bjuder på några bilder från evenemanget som ägde rum på Blåsenhus, Uppsala universitet. Mer information om AIMday ULF finns här!

Jenny Magnusson och Anders J Persson, Södertörns högskola

Laila Riesten, Frida Johansson, Nina Ullsten Granlund och Eva Wadell, Enköpings kommun. 
Lars Olsson, Forum för samverkan/Uppsala universitet. 

Fredrika Nyström, Uppsala universitet. 

Farzaneh Moinian, Uppsala universitet, och Maria Zackariasson, Södertörns högskola.