Nedräkning till Almedalen!

2019-06-07

Årets ULF-seminarium i Almedalen kommer att kasta ljus över knäckfrågorna i den försöksverksamhet som nu är inne på sitt tredje år. Hur garanterar vi övergången till reguljär verksamhet? Hur kan en framtida finansiering se ut? Krävs en regional struktur, och hur kan den i så fall utformas? 

Ytterst handlar seminariet om hur skolhuvudmän och lärosäten med gemensamma krafter kan stärka Sverige som kunskapsnation och öka läraryrkets attraktivitet - genom att samverka kring forskning som sätter professionens frågor i fokus. 

Seminariet Sverige som kunskapsnation - Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet?  kommer att livesändas

Medverkande: 

Maria Jarl (samtalsledare), Universitetslektor på Göteborgs universitet.
Fredrik Zeybrandt, Utbildningschef, Göteborgsregionen
Christina Odenstad, Lektor, Rudbeck, Sollentuna gymnasieskola
Tobias Krantz, Chef, Svenskt Näringsliv
Eva Tiensuu Jansson, Professor, dekan medicinska fakulteten, Uppsala universitet
Per-Arne Andersson, Chef utbildning & arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting
Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas Riksförbund
Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet

När? 2 juli kl. 09.30 - 10.30
Var? D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Läs mer i Almedalsveckans eget program!