Uppsala-noden slöt upp i Malmö

2019-04-05

Malmö universitet stod värd för den andra upplagan av ULF Bazar, Uppsala-nodens forum för erfarenhetsutbyte. Utöver inspel från lärosäten och huvudmän, där dörrar ställdes på glänt mot lokala delar av försöksverksamheten, diskuterades några centrala frågor och dilemman:

  • Hur kan en forskningsmiljö hos huvudman eller lärosäte se ut, där kombinationstjänster ingår?  
     
  • Hur kan utvecklingsområden som blir synliga i kommunernas systematiska kvalitetsarbete - t.ex. vikande måluppfyllelse i ett skolämne -  göras till föremål för forskning? 

  • Hur arbetar vi för att praktiknära forskning ska prioriteras inom både lärosätets och huvudmannens organisation?

  • Hur bygger vi in kravet på dokumentation och utvärdering av modellerna i vårt pågående arbete?​

  • Nodgemensam ansökan om forskarskola.


  • ► Röster från ULF Bazar