Årets rapport är inlämnad till regeringen

2019-03-19

Den första mars 2019 lämnade samtliga fyra noder en återrapportering till regeringen. Rapporterna lämnades från respektive ansvarigt lärosäte; Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Rapporterna innehåller ett följebrev undertecknat av rektorerna på varje universitet, samt en gemensam inledning från försöksverksamhetens Nationella samordningsgrupp. I rapporterna från respektive nod redovisas organisation/samverkan, pågående aktiviteter, finansiering och resultat/slutsatser.

Till dessa läggs även en första delrapport från den nationella utvärderingen som riktar sig mot hela försöksverksamheten.