Över 100 forskningsskisser i första utlysningen av ULF-medel på Göteborgs universitet

2018-11-15

Över 100 skisser kom in till den första utlysningen av projektmedel inom ULF-avtalet. Skisserna kommer både från flera av de kommuner som deltar i samarbetet och från Göteborgs universitet. 
–Vi är jätteglada över det stora intresset och att det var så stor spridning, men nu behöver vi revidera tidsplanen så att bedömningskommittén hinner göra ett bra arbete, säger Magdalena Taube, projektledare för ULF-avtal på Göteborgs universitet. 

Maria Jarl

– En betydande del av forskningsskisserna kom från yrkesgrupper inom skolan. Vi har fått in ansökningar från rektorer, förskolechefer, specialpedagoger och från lärare i flera olika skolformer. Det visar på att intresset för praktiknära forskning är stort i hela skolverksamheten, säger Maria Jarl, som är ordförande i Samordningsnämnden för lärarutbildning på Göteborgs universitet. 

Ny tidsplan 
Ansökningarna ska nu utvärderas av en bedömningskommitté bestående av fyra ledamöter från Göteborgs universitet och fyra från skolhuvudmännen. De har ett omfattande och viktigt arbete med att identifiera de projekt med högst potential som ska gå vidare till steg 2 i ansökningsprocessen. Det stora intresset kommer dock innebära att tidsplanen skjuts fram något mot planerat. 

– Förhoppningen är att vi ska kunna mäkla ihop lärare och forskare så att de tillsammans kan skriva en forskningsplan med praktiknära forskning som är relevant för verksamheten. Men med så många ansökningar kommer arbetet ta lite längre tid än vad vi räknade med från början, säger Magdalena Taube, projektledare för ULF-avtal på Göteborgs universitet.

–Vi värdesätter det samarbete som sker på alla nivåer och i alla led i försöksverksamheten och vi är glada över möjligheten att få vara med i bedömningskommittén, säger Fredrik Zeybrandt, utbildningschef inom Göteborgsregionen. 

Annika Wall