Stort intresse för ULF i Norr- och Västerbotten

2018-10-24

Det finns ett stort intresse bland kommunerna i Norr- och Västerbotten att delta i försöksverksamheten ULF. Hittills har fem intresseanmälningar inkommit till Umeå universitet, som även leder en av de fyra noderna.

Kristina Hansson, Umeå universitets
forskningssamordnare.

– Det är oerhört glädjande att så många huvudmän anmält intresse för att vara med och utveckla förutsättningar för samverkan kring praktiknära forskning, säger Umeå universitets forskningssamordnare Kristina Hansson. Jag ser fram mot allt spännande som sker när engagerade och kloka människor från skola och akademi ska hitta gemensamma vägar för att bygga system som främjar forskning kring skolan och förskolans praktik.

ULF-avtalen har en viktig betydelse utifrån att parterna åtar sig att skapa de förutsättningar som krävs för att långsiktigt kunna arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete. Det handlar exempelvis om att avsätta tid för personal att samverka med universitetet.

– För Piteå kommun är det viktigt att ligga långt fram. Genom att ge lärare möjligheten att utveckla sin undervisning utifrån vetenskaplig grund förbättrar vi kunskapen hos våra elever samtidigt som våra lärare får chansen att utvecklas i sin yrkesroll, säger Malin Westling, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen.

Anna Holmström