Nationell ULF Bazar 6 maj 2021

Den Nationella samordningsgruppen för ULF har nöjet att bjuda in till Nationell ULF Bazar, försöksverksamhetens forum för erfarenhetsutbyte och framåtblick. Detta vårt femte verksamhetsår ligger fokus mer än någonsin på slutrapporten, ett dokument som ska visa vägen i övergången till etablerade och långsiktigt hållbara strukturer för samverkan mellan skola och akademi. Bakom oss har vi en skrivprocess där de fyra ULF-noderna har bidragit med lärdomar från sina lokala sammanhang. Nu kallar vi till en sista nationell workshop innan rapporten lämnas in, för att få dina inspel på några avgörande frågeställningar.

På ULF Bazar möts ULF-företrädare från 25 lärosäten, 4 noder och ett stort antal huvudmän. Programmet pågår från kl. 13.00 till kl. 17.00 och innehåller utöver diskussioner i grupp också föreläsningen Praktiknära forskning som ett “wicked problem” - kompliserat, men inte olösligt av Sølvi Lillejord, professor vid Universitetet i Bergen.  
Kontakta oss via ULFBazar2021@akademikonferens.se om du har frågor. 

Varmt välkommen till Nationell ULF Bazar den 6 maj!

/Nationella samordningsgruppen för ULF


Program 6 maj

13.00 - 13.15                 
Ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans hälsar välkommen tillsammans med professor Elisabet Nihlfors. 

13.20 - 14.15                
Professor Sølvi Lillejord vid Universitetet i Bergen föreläser: Praktiknära forskning som ett wicked problem - kompliserat men inte olösligt

14.15 - 14.30         
Frågestund och diskussion. Sølvi Lillejord samtalar med Magdalena Taube från Nationella samordningsgruppen utifrån frågor som kommit in via chatten.                 

14.30 - 14.45         
PAUS

14.45 - 15.00         
Gruppdiskussionerna introduceras av Maria Jarl från Nationella samordningsgruppen. Utgå från detta diskussionsunderlag

15.00 - 16.30          
Gruppdiskussioner. Paus i egen regi!

16.30 - 17.00                 
Uppsamling och avslutning. Nat. samordningsgruppens Lars Olsson modererar. 
Använd Mentimeter-länk www.menti.com med kod 4967 5821. 

Upplysande läsning inför NUB 21!

elever i klassrum

Senast uppdaterad: 2021-05-03