MULF-talk: Hälsofrämjande skolutveckling - rastaktiviteter och elevhälsomöten

  • Datum: –16.30
  • Plats: Online
  • Föreläsare: Presentation av Backgårdsskolans och Bergsviksskolans utvecklingsarbete.
  • Webbsida
  • Arrangör: Piteå kommun och Umeå universitet
  • Kontaktperson: Ulrika Bergmark
  • Seminarium

Är du intresserad av att utvecklas och djupna i din pedagogiska yrkesroll med stöd av forskning? Då kan de seminarier som ingår i serien MULF-talk vara något för dig!

Seminarierna riktar sig till dig som lärare, rektor, ledare, forskare m. fl. med intresse för forskning och utveckling i förskola och skola.

Mer information kommer.

Kalendarium för ULF