Dialogkonferens: Skola, lärarutbildning och forskning - hur får vi ihop det?

Syftet med dialogkonferensen är att genom erfarenhetsutbyte dela och sprida Karlstads-nodens arbete inom praktikutvecklande forskning. Det kommer även att bli framåtblickar och diskussioner om vad som händer med ULF efter 2021.

Målgruppen är lärare, skolhuvudmän och forskare som deltagit i olika arbeten inom Karlstads-nodens ULF-arbeten. Läs mer om dialogkonferensen och anmäl dig senast 4 februari.

Kalendarium för ULF