Rektorsröster om betydelsen av praktiknära forskning för verksamhetsutveckling i skolan

  • Datum: –12.50
  • Plats: zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: Umeå universitet
  • Kontaktperson: Victoria Sörensson
  • Seminarium

Ett seminarium för dig som vill veta mer om ULF ur rektorernas perspektiv.

Seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om ULF ur ett verksamhetsperspektiv. Medverkande rektorer bidrar med perspektiv utifrån sina erfarenheter av ULF i sina verksamheter. Vilken roll spelar praktiknära forskning i verksamhetsplaneringen? Vilka utmaningar finns det? Vilka bör involveras och hur ska arbetet prioriteras? Vilka faktorer är viktiga för en lyckad långsiktig investering i FoU-projekt?

Medverkande:
Alf Nilsson, rektor Linblomman/Linneaskolan i Umeå kommun
Linda Ström, rektor Strömbackaskolan i Piteå kommun

Inom det nationella regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) verkar Umeå universitet tillsammans med skolhuvudmän för att långsiktigt stärka forskningssamverkan mellan förskola/skola och universitet.  

Anmälan senast torsdag 25 november

Anmäl till: victoria.sorensson@umu.se

Kalendarium för ULF