researchED - internationell konferens

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digital konferens
  • Webbsida
  • Arrangör: Haninge kommun
  • Kontaktperson: Eva Hartell
  • Konferens

Internationell, digital konferens som överbrygger glappet mellan forskning och praktik.

Den internationella konferensen researchED återvänder till Skandinavien och Haninge där den kommer att samla lärare, forskare och många andra som är intresserade av skolutveckling och den senaste utbildningsvetenskapliga forskningen. Haninge kommun arrangerar en virtuell, fullspäckad dag med en lång lista föreläsare från hela världen. ULF är väl synligt i programmet bland annat genom en presentation av K-ULF-projektet. 

Biljetter och mer information

Kalendarium för ULF