MULF-talk - Mötesplats, utveckling, lärande och forskning

TEMA: Lärare och rektorers aktionsforskning. Presentation av arbetet och lärdomar i fem aktionsforskningsprojekt i förskola och skola, 2019- 2021

Är du intresserad av att utvecklas och djupna i din pedagogiska yrkesroll med stöd av forskning? Då kan detta och kommande seminarier i serien MULF-talk vara något för dig! 

Vi hälsar dig välkommen att delta i ett seminarium med temat Lärares och rektorers aktionsforskning. Seminariet riktar sig till dig som lärare, rektor, ledare, forskare m fl. med intresse för forskning och utveckling i förskola och skola. 

I seminariet får du möjlighet att ta del av och samtala kring ett urval av genomförda och påbörjade studier i ULF–samverkan mellan lärare, rektorer och forskare i Piteå kommun, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.
 

Lärdomar från följande aktionsforskningsprojekt presenteras vid seminariet:

- Tillgängligt lärande. Grans naturbruksgymnasium. Projektledare Anna Kassfeldt

- Mellanledarens roll och arbete i skolan. Kullen och Björklundaskolan. Presentationen hålls av projektledare Mona Backeström tillsammans med projektdeltagare

- Rektors arbete med att stödja förskollärarens arbete med undervisning i förskolan. Presentationen hålls av projektledare och deltagare: Gitte Franzén, rektor och Ann-Sofie Gustavsson, rektor

- SKA-pilotens uppdrag och arbete i förskolans SKA-arbete. Långskata, Backen och Centrala stans förskoleområden. Presentationen hålls av projektledare: Linda Jansson och projektdeltagare

- Aktionsforskning om digitalisering och lek. Roknäs förskola. Presentationen hålls av projektledare Anna-Carin Granberg tillsammans med några projektdeltagare.


Ulrika Bergmark, professor LTU och Sara Viklund, förstelärare, Strömbackaskolan kommer att moderera seminariet. Bägge har lång erfarenhet och djup kunskap om aktionsforskning i förskola och skola. De är också författare till den nyutkomna boken Aktionsforskning i undervisningen: från idé till handling. De inleder seminariet med ett kort anförande kring temat och nedslag i boken.  

ANMÄLAN:  
Via e-post till kristina.hansson@pitea.se Sista anmälningsdag: 29/10-2021 

Vad är MULF-talk? 
Piteå utbildningsvetenskapliga råd har inrättat en seminarieserie för forskning och utveckling i förskola och skola, Mötesplats Utveckling, Lärande och Forskning, MULF-talk! Med denna inbjudan hälsar vi dig välkommen att delta i ett seminarium med temat Lärares och rektorers aktionsforskning. Seminariet riktar sig till dig som lärare, rektor, ledare, forskare m fl. med intresse för forskning och utveckling i förskola och skola. 

 

Kalendarium för ULF