MULF-talk - Mötesplats, utveckling, lärande och forskning

TEMA: En skola på vetenskaplig grund i praktiken. Vad vet vi? Vilka lärdomar kan vi dra? Hur går vi vidare?

Är du intresserad av att utvecklas och djupna i din pedagogiska yrkesroll med stöd av forskning? Då kan detta och kommande seminarier i serien MULF-talk vara något för dig! 

Vi hälsar dig välkommen att delta i ett seminarium med temat En skola på vetenskaplig grund i praktiken. Seminariet riktar sig till dig som lärare, rektor, ledare, forskare m fl. med intresse för forskning och utveckling i förskola och skola. 

I seminariet får du möjlighet att ta del av och samtala kring ett urval av genomförda och påbörjade studier i ULF–samverkan mellan lärare, rektorer och forskare i Piteå kommun, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. 

Program

13.00–13.10 Inledning. Moderator Malin Westling, förvaltningschef, Piteå kommun

13.10–13.30 Vetenskaplig grund i praktiken. Akademisering av lärares yrke. Kristina Hansson, fil dr. och vetenskaplig ledare Piteå kommun

13.30–14.00 Akademisering av professionen –att röra sig mellan fält. Elisabeth Pettersson, fil.mag. i pedagogisk yrkesverksamhet, lärare i NO, ma och textilslöjd vid Christinaskolan, Iris Rosengren Larsson, fil.mag. i pedagogisk yrkesverksamhet, SO-lärare och förstelärare vid Hortlax skola & Stina Westerlund, fil dr, universitetslektor, Umeå universitet

14.00–14.20 Bensträckare

14.20–14.50 Lärares syn på kunskap och professionella utveckling. Per–Olof Erixon, professor vid institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet & Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, fil dr i pedagogiskt arbetet, Piteå kommun

14.50–15.20 Broar och brott i en skolorganisations väg mot utbildning på vetenskaplig grund. Catarina Lundqvist, fil dr., Vetenskaplig ledare, Norrbottens Kommuner & Stina Westerlund, fil dr., universitetslektor, Umeå universitet

15.20–15.50 Svenskämnets didaktik – lärare och forskare i ny FoU–miljö. Maria Löfgren, fil dr. lektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. & Sara Viklund, fil.mag. i pedagogisk yrkesverksamhet, gymnasielärare och förstelärare vid Strömbackaskolan.

15.50–16.00 Avslutning

ANMÄLAN:  
Via e-post till kristina.hansson@pitea.se Sista anmälningsdag: 29/10-2021 

Vad är MULF-talk? 
Piteå utbildningsvetenskapliga råd har inrättat en seminarieserie för forskning och utveckling i förskola och skola, Mötesplats Utveckling, Lärande och Forskning, MULF-talk! Med denna inbjudan hälsar vi dig välkommen att delta i ett seminarium med temat Lärares och rektorers aktionsforskning. Seminariet riktar sig till dig som lärare, rektor, ledare, forskare m fl. med intresse för forskning och utveckling i förskola och skola. 

 

Kalendarium för ULF