ULF Bazar i Uppsala-noden

Samordningsgruppen för praktiknära skolforskning vid Lunds universitet anordnar ULF Bazar på uppdrag av Uppsala-noden. Denna gång består bazaren av Zoom-seminarier om åtta praktiknära skolforskningsprojekt som startats inom Lunds universitet i samarbete med skolhuvudmän/skolor i Lund, Staffanstorp, Helsingborg, Ystad och Malmö.

Program

13.00 – 13.05: Välkommen! Anders Persson, professor.

13.10 – 13.30: Visioner och motstånd. En studie av formeringen av en skola och framväxten av en skolkultur. Katarina Blennow, bitr. universitetslektor, Ingrid Bosseldal, universitetslektor & Martin Malmström, universitetslektor. 

13.35 – 13.55: Den digitala eleven – utmaningar och möjligheter med datorn som instrument i musikundervisningen. Anna Houman, fil. dr.

14.00 – 14.20: Matematikundervisning och matematikresultat i grundskolan i Staffanstorp. Ingemar Karlsson, fil. dr.

14.25 – 14.45: Studenter för skolutveckling. Anna Houman, universitetslektor.

14.50 – 15.10: Fika

15.15 – 15.35: Elever lär sig engelska ord i klassrummet: en studie i årskurs 9. Marie Källkvist, docent & Henrik Gyllstad, docent.

15.40 – 16.00: Tillgänglighetsarbete på två gymnasieskolor i Lund. Sinikka Neuhaus, universitetslektor.

16.05 - 16.25: De osynliga: om problematisk skolfrånvaro och insatser i en lokal kontext. Ola Strandler, post-doc.

16.30 – 16.50: Tyst kunskap och VFU. Anders Persson, professor & Paul Strand, doktorand.

16.55 – 17.00: Avslutning

Kalendarium för ULF