ULF på Bokmässan: Ställer forskningen de rätta frågorna?

  • Datum: –13.25
  • Plats: Bokmässan i Göteborg eller Bokmässan Play. Studio, A3 i A-hallen
  • Arrangör: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet (ULF-avtal)
  • Kontaktperson: Cecilia Floris
  • Föreläsning

Det finns ett gap mellan forskningens problemformulering och praktikens intresse. Ställer forskningen de rätta frågorna? Kan en praktiknära forskning ligga närmare lärarnas vardag och göra den mer användbar i klassrummen? Föreläsarna berättar om ett tvåårigt praktikutvecklande forskningsprojekt som studerat AI i matematikundervisning.

Medverkande: Martin Tallvid, lektor på Center för skolutveckling i Göteborg stad samt på Tillämpad IT, Göteborgs universitet och Marie Utterberg Modén, doktorand på Tillämpad IT, Göteborgs universitet samt utvecklare på Kvalitet & Utveckling i Kungsbacka kommun. 

Föredraget är en del av Forskartorgets program.

 

Kalendarium för ULF