Kunskapsveckan

Umeå universitet arrangerar en kompetensutvecklande konferens för skolans och förskolans personal.

Kunskapsveckan inleds med två föreläsningar:
"Att flytta undervisning online – effekter och möjligheter" och
"Essäfrågor – när ska de användas och hur ska de utformas?"

Konferensen avslutas med flera föreläsningar på temat:
"Rörelserikedom - till vilken nytta?".

Däremellan har du möjlighet att välja fritt bland föreläsningar och workshops. Du kan välja att delta hela dagar eller enstaka pass. Under konferensen erbjuds fem halvtimmespresentationer med inblickar i pågående ULF forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) som drivs i samverkan mellan lärare i regionens kommuner och forskare vid Umeå universitet.

Information om programmet med länk till obligatorisk anmälan.

Kalendarium för ULF