Bokmässan: Samtal om skolans professionella kapital

  • Datum: –12.45
  • Plats: Bokmässan Play
  • Föreläsare: Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet tillika ständig sekreterare i ULF:s nationella samordningsgrupp, Peter Becker, ordförande stiftelsen DiU, Tapio Liimatainen, förvaltningschef Lidingö stad. Programledare: Arja Holmstedt Svensson, kvalitetschef UAF Halmstads kommun.
  • Webbsida
  • Arrangör: Stiftelsen DiU och huvudmannautmärkelsen Guldtrappan
  • Kontaktperson: Elisabet Nilhfors
  • Seminarium

Professionellt kapital – skolans viktigaste tillgång

Internationell forskning visar att skolans viktigaste tillgång är dess professionella kapital – det kunnande som lärarna äger. Att utveckla detta är en central faktor för skolans framgång. Ett samtal om professionsutveckling, reflekterande praktiker och skolforskning utifrån Lidingös prisbelönta utvecklingsverksamhet samt ULF-avtalet.

 

Kalendarium för ULF