Skolverkets dialogmöte om lektorer i skolan

  • Datum: –15.00
  • Plats: Online
  • Föreläsare: ULF-avtal representeras av bland andra Elisabet Nihlfors (professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap, Uppsala universitet) och Margareta Serder (universitetslektor i utbildningsvetenskap, och vicedekan med ansvar för samverkan vid Lärande och samhälle, Malmö universitet).
  • Webbsida
  • Arrangör: Skolverket
  • Kontaktperson: Elisabet Nilhfors
  • Seminarium

Skolverket välkomnar dig som är skolchef, rektor eller lektor till ett digitalt dialogmöte i syfte att stärka lärarprofessionen och den vetenskapliga grunden i skolan.

Anmälan och mer information

 

Kalendarium för ULF