Kunskapsdialogen – Forskning och skolans utveckling i samverkan

  • Datum:
  • Plats: Piteå
  • Webbsida
  • Arrangör: Piteå kommun i samverkan med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.
  • Kontaktperson: Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Piteå kommun
  • Konferens

Piteå bjuder in lärare, forskare, rektorer, lärarutbildare och huvudmän till nationell forsknings- och utvecklingskonferens med temat: Hur går det till när skola och universitet samverkar kring praktiknära skolforskning?

Kalendarium för ULF