Nationella samordningsgruppen sammanträder

Den nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten har sammanträde (internat).

Kalendarium för ULF