Nationella samordningsgruppen sammanträder

Den nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten har sammanträde.

Kalendarium för ULF