Sveriges skolchefers konferens

  • Datum:
  • Arrangör: Föreningen Sveriges skolchefers konferens
  • Kontaktperson: Elisabet Nihlfors
  • Konferens

Elisabet Nilhlfors medverkar vid konferensen för att informera om arbetet med ULF-avtal samt delta i ett seminarium om forskning- och utvecklingsmiljöer hos skolhuvudmannen. Elisabet Nihlfors är dekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper på Uppsala universitet, tillika medlem i försöksverksamhetens nationella samordningsgrupp. Läs mer på www.skolchef.se

Kalendarium för ULF