Seminarium i Almedalen: Sverige som kunskapsnation. Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet?

  • Datum: –10.30
  • Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, Visby
  • Arrangör: Försöksverksamheten ULF
  • Kontaktperson: Elisabet Nihlfors
  • Seminarium

Försöksverksamheten ULF står värd för ett seminarium under Almedalsveckan.

Seminariet rör samverkan kring forskning som sätter professionens frågor i fokus. Det handlar om att stärka Sverige som kunskapsnation både när det gäller forskningens bidrag till att utveckla skolans verksamheter, en skola på vetenskaplig grund, och att stärka läraryrkets attraktivitet.

Hur garanterar vi övergången från försöksverksamhet till reguljär verksamhet? Hur kan en framtida finansiering se ut? Krävs en regional struktur? Hur kan en sådan i så fall utformas? I samtalet deltar personer med egna erfarenheter av forskning i samverkan mellan skola och lärosäte, organisationsföreträdare och beslutsfattare.

Medverkande: 

Maria Jarl, Universitetslektor, seminarieledare, Göteborgs universitet

Fredrik Zeybrandt, Utbildningschef, Göteborgsregionen

Christina Odenstad, Lektor, Rudbeck, Sollentuna gymnasieskola

Tobias Krantz, Chef, Svenskt Näringsliv

Eva Tiensuu Jansson, Professor, dekan medicinska fakulteten, Uppsala universitet

Per-Arne Andersson, Chef utbildning & arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting

Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas Riksförbund

Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet

Kalendarium för ULF