Uppsatser

Uppsats: Fjärrundervisning – Skolans verktyg för likvärdig utbildning? En aktivitetsteorietisk analys av fjärrlärares syn på fjärrundervisning och pedagogisk digital kompetens
Saga Stenman. Examensarbete i pedagogik 15 hp, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT miljöer, 180hp, VT 2019
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Uppsats: Fjärrundervisning - Perspektiv från skola, region och forskning
Anna-Katarina Öjefors Stark. Examensarbete, 15 hp, Magisterkurs i pedagogik, 60 hp, Vt 2019
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Uppsats: Specialpedagogisk handledning via fjärrteknologi - en empirisk intervjustudie
Simon Skog. Examensarbete, 15 hp, Specialpedagogprogrammet, 90 hp, Vt 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Uppsats: Gymnasieelevers upplevelser av onlineundervisning i matematik
Eleonora Strand och Sofia Thorén, Självständigt arbete på avancerad nivå, Civilingenjörsexamen - Civilingenjör och lärare, kurs i teknik och lärande, 2021
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan

Uppsats: Digitalt skrivande: En möjlighet eller ett hinder i dagens klassrum?
Alexandra Jevring, Självständigt arbete på avancerad nivå, Civilingenjörsexamen - Civilingenjör och lärare, kurs i teknik och lärande, 2020
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan
 

Senast uppdaterad: 2021-06-04