Konferensbidrag

Konferensbidrag: Governance of teachers’ Professional Development and Learning within a new Career Position
Paper presented at the European Conference on Educational Research, ECER 2019 23. Continuing Professional Development. University of Hamburg: Hamburg, Germany.
Hansson, K. & Bergmo Prvulovic, I. (2019)

ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Konferensbidrag: Berättelser av lärare som blev forskare: Hur erfarenheter och identitet formas i samtal mellan lärare och forskare inom ramen för utbildningsaktiviteter som syftar till att skapa förutsättningar för lärares professionalisering och akademisering i praktiken
Berättelseforskning Konferens vid Uppsala universitet, 21–22 november 2019. Uppsala.
Hansson, K. & Westerlund, S. (2019).

ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Konferensbidrag: School leaders’ enactment of policy on research-based education – dilemmas in negotiating and facilitating policy in practice
Paper presented at the European Conference on Educational Research, ECER 2019. 01. Continuing Professional Development. University of Hamburg: Hamburg, Germany.
Catarina Lundqvist & Stina Westerlund (2019)

ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Konferensbidrag: Teachers' Understanding and Experiences of Integrating Practice-based Research in Schools: Challenges and Opportunities
Abstract for paper presentation. ECER 2018, Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations.University of Bolzano: Bolzano, Italy. Bergmark, U., & Hansson, K. (2018).
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt universitet: Luleå tekniska universitet

Konferensbidrag: The Struggle for Teachers’ Knowledge
Abstract for paper presentation. ECER 2018, Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations. University of Bolzano: Bolzano, Italy. Erixon, PO., & Hansson, K. (2018).
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Konferensbidrag: Reforms for Scientific-based Education and Proven Experience in Sweden – academisation of teachers or teachers as transmitters of market-oriented policies? 
European Conference on Educational Research, ECER 2018, 23. Policy Studies and Politics of Education, Bolzano, Italien, Erixon Arreman, I., Hansson, K., & Bergmark, U.  (2018).
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: LTU/Umeå Universitet

Konferensbidrag: Career teachers’ possibilities, dilemmas and professional identity constructs in local practice in the light of a national career reform – a study outline
European Conference on Educational Research, ECER 2018, Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations. Bolzano, Italy.
Stina Westerlund, 2018.

ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Konferensbidrag: Teachers’ and school leaders’ understandings of their mission to integrate practice-based research in school: challenges and opportunities
Abstract for paper presentation. Network 24. School development, The 46th congress Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, Nordic Education research Association, NERA, University of Oslo, Norway. Bergmark, U., & Hansson, K. (2018).
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Symposium: Remote teaching in the Nordic countries
Symposium arrangerat av forskargruppen, 6 maj 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Symposium: Theory and practice in remote teaching, online learning, and distance education for K-12 schools
Symposium on distance learning som arrangeras av forskargruppen 19 maj 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Proceeding (kapitel i bok): Begrepp metaforer och liknelser i yngre barns samtal om cellen
Suvi Mikkonen, Camilla Lundqvist, Cecilia Kozma, André Bürgers, Dana Seifeddine Ehdwall och Per Anderhag (Nacka kommun, KTH, Botkyrka kommun och Stockholms stad/STLS NT-nätverk): Ingår i antologin ”Forum för forskningsbaserad NT-undervisning”, Linköpings universitet, 2020.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Proceeding (kapitel i bok): I dialog med författaren – om gymnasieelevers syn på dikttolkning
Björn Kindenberg och Elisabeth Kullberg. Bidrag inskickad till konferensrapport från SMDI – Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2021-05-14