Artiklar

Artikel: Effekten av pulshöjande aktiviteter för elevers koncentrationsförmåga och arbetsminne i matematik
Andreia Balan och Jenny Green. 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Kristianstad
Ansvarig huvudman: Helsingborgs stad

Projekt: Hur vet man att dinosaurierna hade fjäll?
Lena Hansson, Lotta Leden , Susanne Thulin. Flera artiklar finns. 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Kristianstad
Ansvarig huvudman: Kristianstad kommun

Projekt: Multimodalt lärande och bedömning i digitala klassrum
Petra Magnusson.
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Kristianstad
Ansvarig huvudman: Hässleholms kommun

Projekt: Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen
Marie Fridberg, Agneta Jonsson, Ann Steen, Susanne Thulin och Andreas Redfors​. Flera publikationer finns.  
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Kristianstad
Ansvarig huvudman: Kristianstads kommun

Artikel: Learning study - a model for practice-based research in a Swedish theatre classroom
Pernilla Ahlstrand, Ninnie Andersson, Youth Theatre Journal, 2021
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Artikel: Från att ’lyssna’ till att ’skapa gemensam kontakt’ - Elevernas reflektioner och gestaltningar utvecklades när läraren omformulerade ett begrepp i undervisningen
Pernilla Ahlstrand, Ninnie Andersson, Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet, 2021
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Artikel: Observation och återkoppling med fokus på utvecklad undervisning: Professionsutveckling med hjälp av PLATO
Michael Tengberg och Marie Wejrum, Acta Didactica Norden Vol 15, Nr. 1 2021
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet

Artikel: Utveckling, lärande, forskning (ULF) – i samverkan mellan akademi och skola
Anja Thorsten, Linköpings universitet, Venue Vol 10 Nr 2 2021
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet

Artikel: Lärares (digitala) kompetens före, under och efter covid-19: Skärvor av förståelse från skolor i Sverige
Stenliden, L.; Martín-Bylund, A.; Landkvist, L.; Lind, E. L.; Lundberg, K. S.; Stenmark. H. & Wilhelmsson, C. (2021). Utbildning & Lärande 15(1), 7- 26
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvariga huvudmän: Linköpings kommun och Motala kommun

Artikel: Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik
Linda Ekström Lind, Anna Martín Bylund, Linnea Stenliden: Atena Didaktik 2020. 
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Linköpings kommun

Artikel: Intelligent Tutoring Systems: Why Teachers Abandoned a Technology Aimed at Automating Teaching Processes
Marie Utterberg Modén, Martin Tallvid, Johan Lundin och Berner Lindström, Göteborgs Universitet 2021
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs Universitet

Artikel: Actions and practice architectures for realising sustainable development by restructuring school organisations
Anette Forssten Seiser, Karlstads universitet och Ulf Blossing, Göteborgs universitet, Forskning & Forandring Vol 3 No 2 2020
ULF Nod: Karlstad och Göteborg
Ansvariga lärosäten: Karlstads universitet och Göteborgs universitet

Artikel: Remote teaching to ensure equal access to education in rural schools
Billmayer, J., From, J., Lindberg, J. O., Pettersson, F. (2020). Education in the North, 27(2), 1-6
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Fjärrundervisning - en central del i skolans digitalisering
From, J., Pettersson, F., & Pettersson, G. (2020). Pedagogisk forskning i Sverige, 25(2–3), 69–91
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Understanding digitalization and educational change in school by means of activity theory and the levels of learning concept
Pettersson, F. (2020). Education and Information Technologies, 6, 187–204
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Researching and developing remote teaching in mother tongue tuition
Pettersson, F & Hjelm P. (2020). Education in the North, 27(2) pp. 242-247
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Educators´ Digital Competens in Swedish Rural Scools
Pettersson, G & Näsström, G. (2020). European Journal of Open and Distance Learning, Sciendo, 23(2), 65-82. 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Remote consultation between special educators and teachers in rural schools in Sweden
Pettersson, G & Ström, K. (2020). Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27(2), 56–72.
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Remote Teaching for Equal and Inclusive Education in Rural Areas? An Analysis of Teachers’ Perspectives on Remote Teaching 
Stenman, S., & Pettersson, F. (2020). . International Journal of Information and Learning Technology, 37(3), 87-98
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Feature: Researching school practices with a complementary and symmetrical approach: the case of remote teaching in the rural north of Sweden
Lindberg, O. J., From, J., Holmgren, T., Lundberg, P., Pettersson, G., Pettersson, F., Rudolfsson, L. & Thomson, T. (2020). Education in the North, 27(2), 235–241
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Regional perspectives on remote teaching in Sweden
Öjefors Stark, A-K & From, J (2020): Education in the North27(2), 7–23
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Initiating Teacher-Researcher Collaboration to Support Students’ Mathematical Problem-solving
Anna Ida Säfström, Björn Palmberg, Carina Granberg, Johan Sidenvall & Johan Lithner, kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: The role of action research in teachers’ efforts to develop research-based education in Sweden: Intentions, outcomes, and prerequisite conditions
Bergmark, U. (2020). Educational Action Research. Doi: 10.1080/09650792.2020.1847155.
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Artikel: Teachers’ professional learning when building a research-based education: Context-specific, collaborative and teacher-driven professional development 
Bergmark, U. (2020). Professional Development in Education. Doi: 10.1080/19415257.2020.1827011
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Artikel: Professional and academic knowledge in teachers’ research: an empowering oscillation
Bergmark, U., & Erixon, P-O. (2019). European Educational Research Journal. Doi:10.1177/1474904119890158
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet & Umeå universitet

Artikel: Rethinking Researcher-teacher Roles and Relationships in Educational Action Research through the Use of Nel Noddings’ Ethics of Care
Bergmark, U. (2019). Educational Action Research.Doi:10.1080/09650792.2019.1567367
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Artikel: Academisation and teacher´s dilemma
Kristina Hansson & Per–Olof Erixon, 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Artikel: How teachers and principals enact the policy of building education in Sweden on a scientific foundation and proven experience: challenges and opportunities
Bergmark, U., & Hansson, K. (2020). Scandinavian Journal of Educational Research. Doi: 10.1080/00313831.2020.1713883
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet, Umeå universitet

Artikel: Governance of teachers’ professional development and learning within a new career position. Adult Education Discourses
Bergmo Prvulovic, I. & Hansson, K. (2019)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte/huvudman: Umeå universitet/JU

Artikel i rapportserie: Kulturskolelärares professionella lärande – Möjligheter och hinder för lärande
Anna-Karin Hagström, Tilde rapport nr.18, Kulturskoleklivet: ett kliv för lärarkåren, 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte/huvudman: Piteå kommun/Umeå Universitet

Artikel: Principals’ enactment of policy on research-based education; dilemmas in negotiating and facilitating policy in practice
Catarina Lundqvist & Stina Westerlund, Umeå Universitet (artikel baserad på FoU i Piteå kommun), kommande. 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Artikel: Recapturing and expanding teachers’ personal epistemologies
Per–Olof Erixon & Kristina Hansson, Umeå Universitet (artikel baserad på FoU i Piteå kommun), kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Artikel: Evidence-based education in Sweden in a school market context. (preliminär rubrik) 
Inger Erixon Arreman, kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Principals´leading action research and teachers´academisation in practice
Mats Danell & Kristina Hansson, Umeå Universitet (artikel baserad på FoU i Piteå kommun), kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Artikel: Att leda med omsorg: fyra handledningsmetaforer i aktionsforskning
Ulrika Bergmark, Ann-Charlotte Dahlbäck, Anna-Karin Hagström & Sara Viklund, kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Piteå kommun & Luleå tekniska universitet

Artikel: Undervisning i förskolan: i skärningspunkten mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
Ulrika Bergmark & Susanne Westman, kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Artikel: Swedish Remote Teaching as a Situated Learning Environment
Siljebo, J., & Pettersson, F. (submission aug 2021) 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet 

Artikel: K-12 students’ experiences/perceptions of synchronous remote teaching and learning environments
Pettersson, F., & Lindfors, M. (submission sept 2021)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet 

Artikel: Rektors dröm - praktiknära forskning
Pettersson, G & Näsström, G (submission sept 2021)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Special educators' and class teachers' experiences of remote special educational consultation in rural schools in Sweden
Pettersson, G, Ström, K, Wickman, K. (oktober 2021)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Scenkonst eller gatuteater? Lärares arbete i relation till struktur, organisering och yrkesgränsernas utsträckning
Jens Gardesten, Ulla Karin Nordänger, Katarina Herrlin, Linnéuniversitetet 2021
ULF-Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet

Artikel: Exploring how a digitally skilled teacher’s self-understanding influences his professional learning strategies. A research cooperation between a teacher and a researcher
Göran Fransson och Fredrik Norman, Högskolan i Gävle 2021 
ULF-Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvarig huvudman: Sandvikens kommun

Artikel: Glapp mellan lärarutbildning och skola på vetenskaplig grund: Möjligheter och utmaningar med praktiknära självständiga arbeten
Veronica Flodin, Stockholms universitet och Helena Danielsson-Thorell, Stockholms stad. Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Artikel: An “excavation” task in the English classroom: Unearthing the role of instructions during task accomplishment
Silvia Kunitz, Karlstads universitet, Amanda Hoskins, Huddinge kommun, Hanna Robertson, Botkyrka kommun (STLS nätverk En & MS): Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: From monologues to dialogues: Tasks, interaction and collaboration
Jessica Berggren, Stockholms universitet, Silvia Kunitz, Karlstads universitet, Malin Haglind och Anna Löfquist, Nacka kommun (STLS nätverk En & MS): Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Unga modersmålselever läser tolkande – lärarens stöttande strategier i textsamtal.
Anna-Maija Norberg och Anna Hjalmarsson, Stockholms stad och Botkyrka kommun (STLS nätverk Sv/SVA):Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Artikel: Textrörlighet i unga ryska modersmålselevers byggande av skönlitterära textvärldar.
Enni Paul, Stockholms universitet, Anna Hjalmarsson, Botkyrka kommun, Björn Kindenberg och Anna-Maija Norberg, Stockholms stad (STLS nätverk Sv/SVA):Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Artikel: Den undervisningsutvecklande forskningens kunskapsprodukter – exemplet Stockholm Teaching & Learning Studies
Per Anderhag, Stockholms stad, Maria Andrée, Stockholms universitet, Sebastian Björnhammer, Kunskapsskolan Sverige, Camilla Gåfvels, Konstfack och Anna-Karin Nordin, Stockholms universitet (STLS). Skickas till tidskrift 2021.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: A research environment for teacher-driven research – some demands and possibilities
Maria Andrée och Inger Eriksson, Stockholms universitet/STLS: International Journal of Lesson and Learning Studies, Vol. 9, Nr. 1, 2020.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Kod som teknisk lösning: en studie om grundskoleelevers uppfattningar av ändamålsenlighet i deras spontana programspråk
Per Anderhag, Madeleine Björn, Birgit Fahrman, Annika Lundholm-Bergström, Maria Weiland och Tove Wållberg (Stockholms stad, Nacka kommun och KTH/STLS NT-nätverk): Nordic Studies in Science Education, Vol. 17 Nr. 1, 2021.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Vad kan elever som kan formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?Sebastian Björnhammer, Maria Andrée, Johan Nordling, Cecilia Dudas, Per-Olof Freerks, Sofia Jahdadic, JohannaLundström, Malin Lavett Lagerström, Johanna da Luz, Sara Planting-Bergloo, Sara Puck, Josefin Reimark, Per Wennerström, Fredrik Westman och Jonna Wiblom (Stockholms stad, Värmdö kommun och Stockholms universitet/STLS NT-nätverk):Forskning om undervisning & lärande Vol. 8, Nr. 1, 2020.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Gymnasieelevers användning av normkritik och naturvetenskap för att granska frågor om sexualitet och kön
Anna-Karin Fridolfsson, Åsa Bolin Clarke, Anders Jonsson och Josefin Reimark (Stockholms stad/STLS NT-nätverk): Forskning om undervisning och lärande, 3(7), 2019.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: En, två eller flera historier? – undervisning för decentrering av historiska narrativ
Mathias Blomberg och Line Ekman, Fryshusets gymnasium/STLS SO-nätverk: Forskning om undervisning & lärande Vol. 8, Nr. 2, 2020.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Mangling av en didaktisk modell i syfte att utveckla elevers förmåga att formulera undersökningsbara frågor i naturvetenskap
Sara Planting-Bergloo, Maria Andrée, Josefin Reimark, Emma Henriksson, Sebastian Björnhammer, Cecilia Dudas, Per-Olof Freerks, Sofia Jahdadic, Malin Lavett Lagerström, JohannaLundström, Johanna da Luz, Johan Nordling, Sara Puck, Per Wennerström, Fredrik Westman och Jonna Wiblom (Stockholms stad, Värmdö kommun och Stockholms universitet/STLS NT-nätverk): Inskickad till tidskrift.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Från utsida till insida – att förstå inflammationsprocessen.
Lena Aspegren och Louise Jönsson, Stockholms stad (STLS Yrk nätverk): Pågående revidering av inskickat manus.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: In and beyond the model - Students' conceptions of flowcharts and plot diagrams in social science 
SO-nätverket STLS: Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: What happened to Kim? En problembaserad uppgift för muntlig interaktion
Jessica Berggren, Stockholms universitet, Malin Haglind och Anna Löfquist, Nacka kommun (STLS nätverk En/MS). Skickas in våren 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Kan ett zoo få nybörjarelever i spanska att samtala?
Deni Beslagic, Karina Pålsson Gröndahl, & Sandra Rosa (STLS nätverk En/MS): Lingua, Nr. 3, 2020.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: En språngbräda till bättre undervisning – att använda ett teoretiskt ramverk för att konstruera uppgifter
Jessica Berggren, Malin Haglind, Anna Löfquist, Kristina Nyström, Hedvig Anfält, Gunilla Finnson, Emelie Johansson, och Anna Rönquist (STLS nätverk En/MS): Lingua, Nr. 1, 2019.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Skrivande är en väg till texttolkning
Björn Kindenberg, Stockholms stad/STLS Sv/SVA-nätverk, Svenskläraren Vol. 63 Nr. 3, 2019.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Debatt: Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?
Margareta Serder & Martin Malmström: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr. 1.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Debatt: Dubbel närhet och distans behövs inom praktiknära forskning
Anders Persson: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 2-3. 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Debatt: Praksisnær forskning og partnerskap i et tredje rom
Tine S. Prøitz, Professor: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
Ansvarigt lärosäte: Universitetet i Sørøst-Norge (Extern utvärderare)

Debatt: Det tredje rummet som mötesplats 
Lars Olsson & Anna Brunner Cederlund: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet

Debatt: Organiserade partnerskap i lärarutbildning lägger grunden för praktiknära forskning 
Maria Jarl & Magdalena Taube: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Debatt: Lärarna – problem eller lösning? 
Ingrid Carlgren: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Debatt: Respekt för varandras kunskaper
Elisabet Nihlfors: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2021-06-08