Vetenskapliga publikationer

Publicerade och planerade artiklar, antologier, rapporter och andra vetenskapliga texter med bäring på försöksverksamheten ULF. Vi ber dig som har kännedom om sådana texter att skicka uppgifter enligt nedan modell.

Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik
Linda Ekström Lind, Anna Martín Bylund, Linnea Stenliden: Atena Didaktik 2020.
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Linköpings kommun

Antologi om samverkan inom utbildningsvetenskap, skolverksamhet och lärarutbildning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens Högskola
Kontakt: Annaliina Gynne

Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?
Margareta Serder & Martin Malmström: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr. 1.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Dubbel närhet och distans behövs inom praktiknära forskning
Anders Persson: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 2-3.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Praksisnær forskning og partnerskap i et tredje rom
Tine S. Prøitz, Professor: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
Ansvarigt lärosäte: Universitetet i Sørøst-Norge (Extern utvärderare)

Det tredje rummet som mötesplats
Lars Olsson & Anna Brunner Cederlund: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet

Organiserade partnerskap i lärarutbildning lägger grunden för praktiknära forskning
Maria Jarl & Magdalena Taube: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Lärarna – problem eller lösning?
Ingrid Carlgren: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Respekt för varandras kunskaper
Elisabet Nihlfors: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet