Vetenskapliga publikationer

Publicerade och planerade artiklar, antologier, rapporter och andra vetenskapliga texter med bäring på försöksverksamheten ULF. Vi ber dig som har kännedom om sådana texter att skicka uppgifter enligt nedan modell.

Rapport: Adjungerade adjunkters uppfattningar om att arbeta på lärarutbildningen
Marie Rex, Örebro Universitet 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Enhetschefers uppfattningar om adjungerade adjunkter i lärarutbildningen
Marie Rex, Örebro Universitet 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Kommunala skolhuvudmäns syn på samverkan med universitet kring praktiknära forskning
Lena Öijen, Ann Öhman-Sandberg och Urban Haglind, Örebro Universitet 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Professorernas syn på ULF-avtal och praktiknära forskning
Lena Öijen och Ann Öhman-Sandberg, Örebro Universitet 2019
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Digitalt skrivande: En möjlighet eller ett hinder i dagens klassrum?
Alexandra Jevring, Kungliga Tekniska Högskolan 2020
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan 
Ansvarig huvudman: Stockholms stad

Rapport från en forskningscirkel: Undervisning utifrån särskild begåvning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet 
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun

Rapport: Skolledares och skolchefers utgångspunkter och förväntningar på praktiknära forskning
Björn Haglund: Högskolan i Gävle 2021 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvariga huvudmän: 10 kommuner i Gävleborgs län, samt Älvkarleby kommun

Rapport: Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för kollegialt samarbete och forskningssamverkan
Kenneth Nordgren, Martin Kristiansson, Yvonne Liljekvist, Daniel Bergh, Karlstads universitet 2019
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet

Artikel: Intelligent Tutoring Systems: Why Teachers Abandoned a Technology Aimed at Automating Teaching Processes
Marie Utterberg Modén, Martin Tallvid, Johan Lundin och Berner Lindström, Göteborgs Universitet 2021
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs Universitet

Artikel: Actions and practice architectures for realising sustainable development by restructuring school organisations
Anette Forssten Seiser, Karlstads universitet och Ulf Blossing, Göteborgs universitet, Forskning & Forandring Vol 3 No 2 2020
ULF Nod: Karlstad och Göteborg
Ansvariga lärosäten: Karlstads universitet och Göteborgs universitet

Artikel: Observation och återkoppling med fokus på utvecklad undervisning: Professionsutveckling med hjälp av PLATO
Michael Tengberg och Marie Wejrum, Acta Didactica Norden Vol 15, Nr. 1 2021
ULF Nod: Karlstads-noden
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet

Artikel: Exploring how a digitally skilled teacher’s self-understanding influences his professional learning strategies. A research cooperation between a teacher and a researcher
Göran Fransson och Fredrik Norman, Högskolan i Gävle 2021 
ULF-Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvarig huvudman: Sandvikens kommun

Artikel: Utveckling, lärande, forskning (ULF) – i samverkan mellan akademi och skola
Anja Thorsten, Linköpings universitet, Venue Vol 10 Nr 2 2021
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet

Artikel: Lärares (digitala) kompetens före, under och efter covid-19: Skärvor av förståelse från skolor i Sverige
Stenliden, L.; Martín-Bylund, A.; Landkvist, L.; Lind, E. L.; Lundberg, K. S.; Stenmark. H. & Wilhelmsson, C. (2021). Utbildning & Lärande 15(1), 7- 26
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvariga huvudmän: Linköpings kommun och Motala kommun

Artikel: Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik
Linda Ekström Lind, Anna Martín Bylund, Linnea Stenliden: Atena Didaktik 2020.
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Linköpings kommun

Antologi: Möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga Musikhögskolan
Ansvarig huvudman: Eskilstuna kommun

Antologi om samverkan inom utbildningsvetenskap, skolverksamhet och lärarutbildning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens Högskola
Kontakt: Annaliina Gynne

Antologi: Kapitel i bokprojekt om ledarskap för lärande
Anja Thorsten och Marcus Samuelsson, Linköpings universitet
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet

Debatt: Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?
Margareta Serder & Martin Malmström: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr. 1.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Debatt: Dubbel närhet och distans behövs inom praktiknära forskning
Anders Persson: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 2-3.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Debatt: Praksisnær forskning og partnerskap i et tredje rom
Tine S. Prøitz, Professor: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
Ansvarigt lärosäte: Universitetet i Sørøst-Norge (Extern utvärderare)

Debatt: Det tredje rummet som mötesplats
Lars Olsson & Anna Brunner Cederlund: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet

Debatt: Organiserade partnerskap i lärarutbildning lägger grunden för praktiknära forskning
Maria Jarl & Magdalena Taube: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Debatt: Lärarna – problem eller lösning?
Ingrid Carlgren: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Debatt: Respekt för varandras kunskaper
Elisabet Nihlfors: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2021-04-18