Strukturer för samverkan

Samtliga försök som presenteras rymmer en dimension som rör strukturer för samverkan. Här ges ytterligare några exempel. 


Avsiktsförklaring om samarbete kring praktiknära forskning mellan Kommunförbundet Skåne och Lunds universitet
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet  
Ansvarig partner: Kommunförbundet Skåne

Avtal mellan skolhuvudmän och lärosäte kring forskningssamverkan inom ULF och långsiktigt inom Stockholm Teaching & Learning Studies (SU/STLS)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet 
Ansvariga huvudmän: Stockholms stad, Botkyrka kommun

Arbetsgrupp för avtalsfrågor (inklusive delade tjänster) 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet/STLS
Ansvarig huvudman: Botkyrka kommun   

Utveckling av det Regional Utvecklingscentra i X-län (RucX)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvariga huvudmän: Samtliga 11 kommuner som ingår i RucX-samarbetet tar beslut om nya strukturer för samverkan och praktiknära forskning

Vidareutveckling av tidigare strukturer för samverkan och gemensam planering av aktiviteter och projekt med anknytning till praktiknära skolforskning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitet
Ansvarig skolhuvudmäns: Regionens skolhuvudmän

Utveckling av lednings-/organisationsstrukturer för samverkan kring forskning mellan lärosäte och skolhuvudmän inom ULF (SU/STLS)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet och STLS
Ansvarig huvudman: Stockholms stad 

Utreda möjligheter att skapa verksamhetsöverskridande tjänster med samma huvudman
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitet

Tvåårig postdoktorsanställning med inriktning mot praktiknära skolforskning har tillsatts
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Delade tjänster mellan lärosäte och huvudman
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet
Ansvarig huvudman: Landskrona stad  

Utveckling av kommundoktorandrollen
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun 

Utveckling av kommunslektorsrollen
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun 

Forskningsmiljökoordinator (samfinansierad) har anställts hos Huddinge kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt Lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig Huvudman: Huddinge kommun

Examensrätt för forskarutbildning inom området Utbildningsvetenskap (struktur för praktiknära forskning och licentiatforskarskola) 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle

Utveckling av forskarnätverk
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Utveckling av nätverk mellan forskare – yrkesverksamma lärare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna 

Kompetenslista med forskare som är intresserade av praktiknära forskning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet  
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet  

Utveckling av större ”ULF-forskningsprojekt” som svarar mot professionens behov och skolhuvudmännens kvalitetsarbete 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet och STLS
Ansvarig huvudman: Stockholm stad 

Vetenskapligt stärka lärardrivna FoU-projekt inom STLS 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet  
Ansvarig huvudman: Stockholms kommun 

Modell för samverkan kring kunskapsspridning och kompetensöverföring
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan
Ansvariga huvudmän: Järfälla kommun och Haninge kommun

Utveckling av strategi för kunskapsspridning till lärare lokalt, regionalt och nationellt. 
SU/STLS
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet
Ansvariga huvudmän: Stockholms kommun 

Utveckling/revidering av den forskningsfond som Högskolan Dalarna haft sedan 2009
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Utveckling av en regional samverkankonferens 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna
Ansvarigt huvudmän: Regionens huvudmän

Planering FoU-konferens 2021
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Piteå kommun

AIMday för regional inventering av behov av forskning och eller utbildningsinsatser
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Regional inventering av behov av forskning och/eller utbildningsinsatser (AIMday) 
ULF NodUppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvarig partner: RUCX 

Inventering av behov för en digital plattform för praktiknära skolforskning och examensarbeten
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitet
Ansvarig skolhuvudman: Regionens skolhuvudmän

Utveckla ”inträdesstrukturer” med syfte att skapa ett naturligt inträde för lärare, skolledare och forskare i praktiknära forskning
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Piteå kommun

Utveckling av befintliga lednings-/organisationsstrukturer för samverkan kring forskning mellan lärosäte och skolhuvudmän inom ULF (SU/STLS)
ULF Nod: Uppsala
​Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet 
Ansvarig huvudman: Stockholms stad 

Forskningscirklar 
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Piteå kommun