Rapporter

Rapport: Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för kollegialt samarbete och forskningssamverkan
Kenneth Nordgren, Martin Kristiansson, Yvonne Liljekvist, Daniel Bergh, Karlstads universitet 2019
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet

Rapport: Adjungerade adjunkters uppfattningar om att arbeta på lärarutbildningen
Marie Rex, Örebro Universitet 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Enhetschefers uppfattningar om adjungerade adjunkter i lärarutbildningen
Marie Rex, Örebro Universitet 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Kommunala skolhuvudmäns syn på samverkan med universitet kring praktiknära forskning
Lena Öijen, Ann Öhman-Sandberg och Urban Haglind, Örebro Universitet 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Professorernas syn på ULF-avtal och praktiknära forskning
Lena Öijen och Ann Öhman-Sandberg, Örebro Universitet 2019
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Praktiknära skolforskning i samverkan. Piteå kommuns arbete med forskning och utveckling inom förskola och skola i samverkan med universitet 
Kristina Hansson (red.)., Piteå kommun 2019
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun

Rapport: Examensarbete i samverkan. Lärdomar från ett pilotförsök med samverkande vetenskaplig handledning mellan Piteå kommun och LTU
Kristina Hansson (red.), Piteå kommun, kommande 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun

Rapport/Studie: Studenten som samverkansprojekt - en studie om samverkan för ökad kvalitet i utvecklingsinriktade självständiga arbeten
Ann-Katrin Perselli, Marianne Dahl, Linnéuniversitetet 2021
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet

Rapport: Digitalt skrivande: En möjlighet eller ett hinder i dagens klassrum?
Alexandra Jevring, Kungliga Tekniska Högskolan 2020
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan 
Ansvarig huvudman: Stockholms stad

Rapport från en forskningscirkel: Undervisning utifrån särskild begåvning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet 
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun

Rapport: Skolledares och skolchefers utgångspunkter och förväntningar på praktiknära forskning
Björn Haglund: Högskolan i Gävle 2021 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvariga huvudmän: 10 kommuner i Gävleborgs län, samt Älvkarleby kommun

Rapport från pilotprojekt om studenters självständiga arbeten
Erik Falk, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2020
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun

Rapport: Sex bärande principer för samverkan - utvärdering av STLS som en modell för forskningssamverkan.
Malin Tväråna, Mattias Björklund & Ann-Sofie Jägerskog (Stockholms universitet, Stockholms stad, Botkyrka kommun och Fryshuset/STLS SO-nätverk): Klar våren 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Rapport: Att identifiera ämnesdidaktiska utmaningar i undervisningen: rapport från kartläggningsprojektet inom STLS/ULF
Inger Eriksson, Sebastian Björnhammer och Ann-Sofie Jägerskog (Stockholms universitet, Kunskapsskolan Sverige och Fryshusets gymnasium/STLS): Under arbete, klar 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Senast uppdaterad: 2021-05-18