Professionens delaktighet och kompetensutveckling

Flertalet försök rör professionens delaktighet. Under denna rubrik ryms olika insatser för kompetensutveckling inom forskning och utvecklingsarbeten.


Forskningscirklar för skolutveckling
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Väst 
Ansvariga huvudmän: Regionens skolhuvudmän

Forskningscirklar med fokus på ökad forskningslitteracitet
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet
Ansvarig huvudmans: Regionens skolhuvudmän

Utveckling av lärcirklar för förskoleklasslärare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Utveckling av lärcirklar för skolledare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Ökad forskningslitteracitet genom forskningscirklar
ULF NodUppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet 
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun 

Överbryggande behörighetsgivande kurs för avancerad nivå (förbereda för forskningscirkel eller deltagande i praktiknära forskning) 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle  

Lärares samarbete runt planering och efterarbete av undervisning som modell för praktikutvecklande forskningssamverkan 
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet  
Ansvariga huvudmän: Regionens skolhuvudmän

Utveckling av modell för att dela och sprida resultat från samverkansprojekt
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Halmstad
Ansvariga huvudmän: Regionens huvudmän

Stärkt FoU-kapacitet och professionsutveckling – arrangemang av FoU-seminarier
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarigt huvudmän: Regionens huvudmän

Skapande av tre didaktiska nätverk för gemensamt lärande och generering av forskningsfrågor 
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet; 
Ansvariga huvudmän: Vellinge kommun, Svedala kommun, Kunskapsgymnasiet Malmö, Helsingborgs kommun, Lomma kommun 

Skapande av en regelbunden mötesplats för gemensamt lärande på förvaltningsnivå 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet 
Ansvariga huvudmän: Hässleholms kommun, Landskrona kommun, Vellinge kommun, Svedala kommun, Kunskapsskolan Trelleborg, Helsingborgs kommun

Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan forskare och lärare 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet/STLS
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan

Inventering av kompetens och intresse för praktiknära skolforskning hos lärosätets forskare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet

Inventering av kompetens och intresse för praktiknära skolforskning hos lärosätets forskare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Regional inventering av behov av forskning och/eller utbildningsinsatser (AIMday) 
ULF NodUppsala
Ansvarigt lärosäte Högskolan i Gävle 
Ansvarig partner: RUCX