Pågående forskningsprojekt

Under denna rubrik finns pågående forskningsprojekt som har fått medel. Vägen fram till beslut om hur forskningsmedlen fördelats ser olika ut i olika noder – dessa modeller visar på olika sätt att skapa strukturer för samverkan. Flera projekt har erhållit medel för att därigenom även kunna bidra med kunskaper och modeller för försöksverksamhetens kommande förslag på ett nationellt ULF-avtal. Därför finns vid några projekt dessa områden preciserade.

Linking instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet i samverkan med regionens skolhuvudmän

Aktivt lärande i praktiken
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Chalmers tekniska högskola
Ansvariga huvudmän: Härryda kommun

Lärande av procedurer och begrepp i matematik med hjälp av programmering
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Chalmers tekniska högskola
Ansvariga huvudmän: NTI-gymnasiet Johanneberg

Att använda barnböcker i engelskundervisning i årskurs 4 (Sölvesborgs kommun)
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 
Ansvariga huvudmän: Sölvesborgs kommun

Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 
Ansvariga huvudmän: Kristianstads kommun

Effekten av pulshöjande aktiviteter för elevers koncentrationsförmåga och arbetsminne i matematik 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 
Ansvariga huvudmän: Helsingborgs stad 

MultiDigComp
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 
Ansvariga huvudmän: Hässleholms kommun

Hur vet man att dinosaurierna hade fjäll? Bilderböcker som utgångspunkt för samtal om naturvetenskap i förskolan 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 
Ansvariga huvudmän: Kristianstads kommun

AI och digital matematik: Nya förutsättningar för undervisning och lärande
ULF Nod: Göteborg   
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudmän: Göteborgs kommun, Kungsbacka kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

En praktiknära fortbildningsmodell – Förskollärare och forskare i samverkan kring …
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudman: Kungsbacka kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Teknikkunskaper och tekniskt språkbruk i förskolas undervisningsspråk – En mo…
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudmän: Kungsbacka kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Att skapa den etiska blicken och rösten – En skönlitteraturbaserad etikundervisning…
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudmän: Göteborgs kommun, Kungsbacka kommun samt Lerums kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Bedömning av kunnande i dans och teater inom gymnasieskolan
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudmän: Göteborgs kommun, Härryda kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Språkdidaktikssamverkan – en studie om språk- och ämnesintegrerad undervisning
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvarig huvudman: Göteborgsregionen
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Ämnesdidaktiska modeller för de naturorienterade ämnena i förskola och grundskola
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvarig huvudman: Göteborgs kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Programmering för lärande i matematik
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs kommun
Ansvarig huvudman: Göteborgs kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Ett kreativt lärrum som bidrar till inkluderande lärmiljöer?
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Borås 
Ansvariga huvudmän: Svenljunga kommun

Forskningsprojekt
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Jönköping university
Ansvariga huvudmän: Vaggeryds kommun och Habo kommun
+Årlig konferens JU tillsammans med Jönköpings kommun

Forskningsprojekt
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan
Ansvariga huvudmän: Järfälla kommun och Haninge kommun

Matematikdidaktiskt FoU-projekt: Undervisning som stödjer lärande genom kreativ problemlösning
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Vännäs kommun

Ett matematikdidaktiskt FoU-projekt
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna
Ansvarig huvudman: Regionens skolhuvudmän

Kampen för lärar- och rektorsyrkets kunskap 
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Piteå kommun

Aktionsforskningsprojekt som baseras på skolans frågeställningar
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman, Piteå kommun

Fjärr- och distansbaserat lärande i glesbygdskommuner
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman, R10 (sammanslutning av 10 glesbygdskommuner)

Förskola i kontinuerlig förändring
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudmän: Laxå kommun och Köpings kommun

Kollegialt lärande i förskolan
ULF Nod: Umeå 
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet 
Ansvariga huvudmän: Askersunds kommun, Degerfors kommun och Kumla kommun

Kollegialt lärande i skolan
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudmän: Laxå Kumla

Kollaborativa pilotstudier (4 mindre studier)
Aktionsforskning inom områden som musiklärare betonat som viktiga. De fyra projekten studeras på meta-nivå, som en studie över modellen. 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäteKungl. Musikhögskolan 
Ansvarig huvudman: Eskilstuna kommun
Projektledaren: anställd både som lektor i musikpedagogik på Kungl. Musikhögskolan och som musiklärare i Eskilstuna kommun.   

Vetenskapliga grund och framkomliga leder – praktikutvecklande forskning i rörelse
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäteLinnéuniversitetet
Ansvarig huvudman: Mönsterås, Kalmar, Mörbylånga och Nybro kommun

Säger bilden mer än tusen ord? Om utvecklingen av elevers visuella litteracitet i samhällskunskapsundervisningen
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet/STLS
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun och Fryshuset

Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning (KULF)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga tekniska högskolan
Ansvarig huvudman: Haninge kommun, Lidingö kommun och Stockholms stad