ULF-AVTAL

En nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som pågår 2017-2021, och som nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet. 

Läs mer om ULF-avtal

Senast uppdaterad: 2022-01-21