AIMday Utveckling Lärande Forskning

AIMday ULF är en mötesform där skolans yrkesverksamma träffar forskare för att belysa och utveckla skolans frågor utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Ett evenemang inom Uppsalanoden.

Kalendarium för ULF