Gemensamma forskningsmiljöer

Dessa försök rör företrädesvis skapandet av gemensamma forskningsmiljöer mellan lärosäte och en eller flera huvudmän.


Skapande av forskningsmiljöer hos skolhuvudman - utveckling av forskningscirklar och kombinerade uppdrag  
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt Lärosäte Högskolan i Dalarna
Ansvarig huvudman

Skapande av forskningsmiljöer hos huvudman - Malmö kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet
Ansvarig huvudman: Malmö stad 

Skapande av forskningsmiljöer hos huvudman - Gävle kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt Lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvarig Huvudman: Gävle kommun 

Skapande av forskningsmiljöer hos huvudman - Sandvikens kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle 
Ansvarig huvudman: Sandvikens kommun

Skapande av forskningsmiljöer hos huvudman - Uppsala kommun
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet 
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun 

Utveckling av Forsknings- och utvecklingsmiljöer på distans
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: NTI-Gymnasiet Uppsala

Skapande av forskningsmiljöer - Huddinge kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt Lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig Huvudman: Huddinge kommun

Utveckling av gemensamma forskningsmiljöer mellan lärosäte och skolhuvudmän inom alla ämnesdidaktiska fält
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet och STLS

Change labs där skola och akademi gemensamt inventerar, problematiserar och analyserar för att utveckla nya pedagogiska metoder, bland annat inom fjärrundervisning
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet

Kartläggning av andra lärosätesmodeller för att understödja kollaborativ praktiknära forskning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna


Huvudman, R10 (sammanslutning av 10 glesbygdskommuner)